Meetup: Datagestuurd werken

Meer

maart 22, 2018 4:00 pm

X11 Media en Vormgeving

Vondellaan 178 in Utrecht

Georganiseerd door

Jeppe den Uijl

  Sinds 2014 hebben de Utrechtse VO-scholen in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de CED-groep gewerkt aan de verbetering van de onderzoekende cultuur op de scholen. Daarbij keken de scholen of ze vraagstukken op school konden beantwoorden met behulp van de aanwezige data. De resultaten van deze samenwerking zijn gevat in een handboek over datagestuurd werken, dat we graag op 22 maart 2018 presenteren. Naast de boekpresentatie zal er ruimte zijn voor een paneldiscussie, interactieve workshops en een open space met posters. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 16.00u inloop
  • 16.15u presentatie van het boek
  • 16.30u paneldiscussie
  • 17.00u workshopronde
  • 18.00u open space met posters, uitwisseling en eten en drinken
  • 19.30u afsluiting

  Je kan je aanmelden via dit aanmeldformulier, mocht je naar aanleiding van eerdere mailing reeds aangegeven hebben dat je erbij aanwezig bent, is opnieuw opgeven niet nodig.

  Renske de Kleijn en Jan van Tartwijk zullen als redacteurs van het boek, een eerste editie aanbieden aan Marc Mittelmeijer, bestuurder PCOU Willibrord. Het panel bestaat uit twee data-experts op schoolniveau Frank van Soest (UniC) en Oscar Elsendoorn (Amadeus Lyceum); en twee datacoaches op bovenschoolsniveau Marianne van Sambeek (NUOVO Scholengroep) enRichard Spithoven (PCOU Willibrord).

  Je hoeft je vooraf niet specifiek voor een workshop aan te melden. Hieronder al wel vast de informatie over de workshops en de workshopleiders.

  Ada Kool (Universiteit Utrecht)

  Hoe kunnen we leerlingvolgsystemen inzetten in het onderwijs? (H4 uit het boek)

  Hoe kunnen we resultaten uit leerlingvolgsystemen inzetten om het onderwijs te verbeteren? Aan de hand van echte casussen bespreken we samen hoe het gebruik van leerlingvolgsystemen kan helpen om inzicht te krijgen op praktijkvragen uit de school.

  Claudy Oomen (Universiteit Utrecht)

  Doorgaande leer- en toetslijnen van onder- naar bovenbouw (H5 uit het boek)

  Veel scholen ervaren een ‘dip’ in de prestaties van leerlingen aan het begin van de bovenbouw. Met een casus gaan we na hoe je stapsgewijs kunt onderzoeken wat de oorzaken hiervan zijn.

  Renske de Kleijn (Universiteit Utrecht)

  Meer grip op adviezen voor vakkeuze in de bovenbouw (H6 uit het boek)

  Wat nemen docenten mee in hun vakkeuze-advies? Hoe gaan leerlingen hiermee om? En zijn de adviezen voorspellend voor prestaties in de bovenbouw? We bekijken hoe onderzoek hiernaar meer inzicht geeft in de processen, en tot welke verbeterstappen het kan leiden.

  Brigitte van Hilst (CED-groep)

  Opbrengsten Utrechts Taal Effect

  Hoe het benchmarken van taalresultaten in de onderbouw tussen de scholen in Utrecht ons leert wat effectieve aanpakken zijn voor leesvaardigheid en woordenschat.

  Regine Bots (CED-groep)

  Data als start voor gesprek over toetsinhouden in de school

  Welke vakken leveren rapportcijfers die goed voorspellen of leerlingen het redden op een bepaald onderwijsniveau en hoe kun je op basis daarvan met en van elkaar leren?

  Voor de posterpresentaties nodigen we docenten en datacoaches van VO-scholen uit, studenten van de UU, HU en Marnix Academie, en andere partijen die data-analyses in het VO hebben gedaan. Mocht je hier zelf een presentatie willen verzorgen, geef dit dan aan op het aanmeldformulier, dan nemen we contact met je op.

  Namens de Universiteit Utrecht, de CED-groep en de Utrechtse VO-scholen,

  Claudy Oomen en Jeppe den Uijl

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *